Juriststudenter får inte tillräcklig utbildning om barns rättigheter

En färsk kartläggning från sex svenska universitet och Handelshögskolan i Göteborg visar att svenska jurister inte får nödvändig och grundläggande kunskap om barnets rättigheter. FN:s barnrättskommitté har i flera granskningsrapporter påpekat detta.

I dag, på Barnkonventionens dag, kräver ECPAT Sverige förändring och överlämnar 5 000 namnunderskrifter till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Där framförs kravet att obligatorisk utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel införs på Sveriges juristutbildningar.

Enligt barnkonventionen är Sveriges regering skyldig att garantera varje barn som bor eller befinner sig i här de rättigheter som står i konventionen.

– För att kunna garantera en trygg rättsprocess för varje barn som exploaterats sexuellt behövs mer kunskap. Den nygjorda kartläggningen visar att utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel är bristfällig på landets juristutbildningar på ett sätt som kan äventyra rättssäkerheten för barnet, säger Anders L. Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

Undersökningen har bland annat genomförts vid Örebro universitet.

 

One comment on “Juriststudenter får inte tillräcklig utbildning om barns rättigheter
  1. Då måste det vara SJU universitet eftersom Handelshögskolan i Göteborg är en del av Göteborgs universitet.

Comments are closed.