Textilias kunder är nöjda med leveranskvaliteten

För femte året i rad genomför Textilia sin kundundersökning där resultatet visar en fortsatt uppgång i kundnöjdhet. 1 500 kunder har svarat på undersökningen och ger Textilia ett sammantaget mycket högt betyg med ett NKI Index på 87 procent.

Största resultatförbättringen från tidigare år har gjorts på leveranskvalitet.

– Vi är oerhört stolta över att få så pass högt NKI index i en tuff bransch som hanterar både produkter och tjänster som dessutom cirkulerar mellan oss som leverantör och kunden. Extra roligt är förstås att se att det senaste årets stenhårda arbete med att höja leveranssäkerheten gett resultat och märks i kundens vardag, berättar Therése Blomster, Kundutvecklingschef på Textilia.

Företaget har både verksamhet och huvudkontor i Örebro.