Äldreomsorgen får ett tillskott på 26 miljoner

Programnämnd Social Välfärd har startat en process för att införa ett mer rehabiliterande arbetssätt inom verksamhetsområdet. Genom att ännu tydligare rikta in sig på att bibehålla och utveckla människors förmågor stärks individer, och vårdbehov fördröjs. För att finansiera satsningen med ett rehabiliterande synsätt används nu även statliga stimulansmedel i arbetet.

– Det finns en genomtänkt plan för arbetet med dessa stimulansmedel. Vi vet att vi får dem under maximalt tre år, så vi har fokuserat på att hitta smarta sätt att använda dem. Vi vill utveckla verksamheten, ge en högre kvalitet, men inte öka kostnaderna för framtiden. Snarare använder vi pengarna för att sänka kostnadsutvecklingen, och få framtida resurser att räcka till mer. Totalt förstärker vi äldreomsorgen med 26,2 miljoner kronor under 2016 säger Rasmus Persson (C), ordförande för programnämnd Social Välfärd.

,