Unga allergiker får startbidrag på 10 000

Region Örebro län har fördelat 2,7 miljoner kronor i föreningsbidrag till organisationer som verkar för att underlätta för personer med olika funktionshinder. En ny förening som får ett startbidrag på 10 000 kronor är Unga allergiker Bergslagen.

– Det här är ett mycket viktigt beslut som gör stor skillnad för många människor i vårt län, säger Jenny Steen (S), ordförande i nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Jag är glad över att vi kan fördela ut lika mycket bidrag som förra året och också är öppna för nya föreningar.

Projektstöd delades också ut till tre föreningar, Astma- och allergiföreningen i Örebro län får 15 000 kronor för ”En skola för alla”, Örebro läns strokeförening får 13 000 kronor för ”RGRT, Ronnie Gardiners Rytm Therapi” och Föreningen Sveriges dövblinda i Örebro-Värmland får 15 000 kronor för projektet ”Full delaktighet och livsglädje hos äldre med både syn- och hörselnedsättning”. Region Örebro län ger ekonomiskt stöd till de länsövergripande funktionshinderföreningarna i länet.

Stödet ges i form av ett årligt föreningsbidrag. Ekonomiskt stöd utgår även till Rådet för funktionshinderfrågors referensgrupp. Den består av representanter för varje förening som får föreningsbidrag från Region Örebro län.