Återvinningsstationen tillbaka i Baronbackarna – öppnar på fredag

dlp93lytc9g3zxztylj1 (2)

Nu blir det åter lättare för boende i Baronbackarna för att lämna förpackningar och tidningar till återvinning. En ny återvinningsstation ställs ut vid Hjalmar Bergmans väg fredagen den 27 november.

Den nya återvinningsstationen ersätter den station som tidigare som togs bort för ungefär två månader sedan. Orsaken var att fastigheten ändrades på platsen och att markägaren intill stationen önskade disponera sin yta för annan verksamhet. Den nya placeringen är strax intill där stationen stod tidigare.

– Jag är glad över att vi nu åter kan underlätta och göra vardagen enklare för boende i Baronbackarna att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

– Det är mycket positivt att stationen, som tidigare var mycket välbesökt, kan placeras ut tack vare snabb handläggning av kommunen. Tillgänglighet är viktigt och det försöker vi aktivt bidra till. Det är ju i själva verket hushållen som startar återvinningen av förpackningar och tidningar när de sorterar dem i hemmet och sedan lämnar dem i insamlingen.