Går det att bygga billiga nya bostäder? – seminarium på tisdag

Under tisdagen arrangeras ett seminarium i Örebro om bostadsbyggandet. Frågan som ska behandlas är om det går att bygga nya bostäder som alla har råd att bo i.

I programmet till dagen står det bland annat att Örebro står mitt i en kraftig tillväxt med alltfler nya invånare. ”Såväl bostadsbyggarna som Örebro kommun har växlat upp, men idag bygger vi inte tillräckligt för de kapitalsvaga grupperna. Det innebär att unga och familjer med svagare ekonomi får det allt svårare på bostadsmarknaden.

Dessutom har allmännyttans roll försvagats i och med nya krav på affärsmässighet. De hyresrätter som byggs blir kostsamma och denna utmaning är ämnet för dagens seminarium. Syftet med dagen är att ge insikt i de mekanismer som orsakat nuläget men också att hitta verktyg och vägar för framtiden. Finns det en lösning för att skapa en bostadsmarknad där alla är inkluderade? Hur gör andra, i Sverige och utomlands?

Seminariet hålls på City Konferenscenter och startar 13.00.

,