Här finns pengar att söka för små och medelstora företag

Små och medelstora företag kan söka medel hos Almi i form av Tillväxtlån och Innovationsfinansiering. Innovativa företag kan söka finansiering redan i år.

– Tack vare kraftigt ökade resurser för innovationsfinansiering kan vi nu möta den stora efterfrågan som finns, säger Mikael Fällman, finansieringsansvarig på Almi Företagspartner Mälardalen.

Tillväxtlånet lanserades i januari i år. Syftet med lånet är att ge möjlighet för innovativa företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet.

– Tillväxtlånet blev snabbt en framgång och vi har haft en stor efterfrågan sedan dess. Hittills i år har vi lånat ut till 400 företag. Men det finns fortfarande utrymme för fler företag att söka säger Mikael Fällman.