Hyresgästföreningen: Marknadshyror ökar inte valfriheten för de boende

”Liberalerna vill införa marknadshyror för nybyggda hyresrätter. Det beslutet fattades på partiets landsmöte i helgen. Det är anmärkningsvärt och går helt emot vad Liberalerna beslutat om på tidigare landsmöten. Än märkligare blir det när det görs i ett parti som har som mantra att verka för ökad valfrihet. Flera ledande folkpartister har också kritiserat förslaget.

Marknadshyror ökar definitivt inte valfriheten för de boende. Tvärtom minskar marknadshyror valfriheten. Förslaget skulle reducera de rättigheter och det skydd för konsumenten som finns idag. Marknadshyror höjer boendekostnaderna och gör det svårare för unga att flytta hemifrån. Dessutom finns det inget som pekar på att byggtakten faktiskt skulle öka. Det är dålig valfrihet.

Bristen på bostäder är akut men att låta marknaden ta ansvaret är inte lösningen. Vad Sverige behöver är fler bostäder med rimliga hyror och för det krävs en aktiv bostadspolitik. Det som behövs nu är breda överenskommelser över blockgränserna och att flera partier gör gemensam sak och presenterar hållbara politiska förslag som får fart på byggandet av fler hem, för fler människor.”

Hyresgästföreningen Region Mitt