Informationskampanj mot fördomar om hiv – 135 personer i länet har sjukdomen

I Örebro län lever runt 135 personer med hiv. Totalt lever cirka 7 000 personer i Sverige med sjukdomen. Med start i dag genomförs under två veckor en informationsinsats om hiv. I

samband med detta hålls en föreläsning med Hans Fredlund och Per Josefson, smittskyddsläkare respektive infektionsläkare i Region Örebro län. De berättar hur utvecklingen kring hiv varit sedan 80-talet och hur vården och behandlingen av hiv-smittade ser ut idag. Jenny Steen (S), regionråd, är moderator under kvällen. Föreläsning hålls den 25 november kl. 18-20 i S:t Nikolai kyrka i Örebro.

– Den här satsningen är viktig för att öka kunskapen om hiv idag, säger Jenny Steen (S), regionråd.

– Vi vet att människor som lever med hiv möts av mycket fördomar och det här är ett sätt att motverka det. Stora medicinska framsteg har gjorts sedan det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige för över 30 år sedan. Att leva med hiv innebär något helt annat idag än det gjorde då. P

ersoner med välfungerande hivbehandling kan nu leva ett långt liv och även föda barn, utan att överföra infektionen till någon annan. En felaktig eller föråldrad bild bidrar till diskriminering och stigmatisering av personer med hiv, skriver Region Örebro län i ett pressmeddelande.