Kommunen har sekretess var flyktingboenden planeras

14-svyle-2495755601570d09aa7

Örebro kommun har sekretesstämplat planerna på nya flyktingboenden. Det var när det kom in en förfrågan till kommunen var ett hem för ensamkommande barn skulle placeras som beslutet om sekretess fattades.

Det har även skett en ökad bevakning vid boenden som Örebro kommun ansvarar för. Extra personal från vaktbolag finns nu vid de aktuella byggnaderna, enligt uppgifter från kommunen. Bakgrunden till det beslutet är de brandattentat som asylboenden utsatts för på flera platser runt om i Sverige under hösten.

I början av november fanns det drygt 350 ensamkommande barn och unga i kommunens omsorg. ”I den siffran ingår barn och unga med uppehållstillstånd, asylsökande barn och unga som har blivit anvisade till oss i väntan på beslut om asyl och barn som kommit till oss som första ort och som väntar på att bli anvisade till en kommun”, skriver man i en lägesrapport över flyktingsituationen.

”Utöver de ensamkommande barnen finns i Örebro 655 asylsökande, så väl barn som vuxna, i eget boende, det innebär att man bor hos släkt och vänner. Kommunen ansvarar för skola för barnen i familjer med eget boende. Asylsökande i eget boende har ökat i Örebro under oktober”.