Mellringeköket blir klassrum för 150 elever

Det nedlagda Mellringeköket ska byggas om till skollokaler. Mellringeskolan kommer redan hösten nästa år kunna erbjuda ytterligare 150 elever plats på skolan.

– Redan inför hösten 2016 kommer det att saknas platser på Mellringeskolan. Mellringeköket används inte längre, och kommunen ser därför en bra möjlighet att på ett smidigt sätt ta ansvar för att alla barn ska få plats i skolan, säger Kenneth Nilsson (S), ordförande i programnämnden.

Inom Mellringeskolans upptagningsområde finns planer för stor nybyggnation. Det kommer att byggas cirka 500 nya bostäder inom en kommande tioårsperiod och ytterligare drygt 600 bostäder inom nästkommande tioårsperiod.