Örebro avlastar Malmö och tar emot fler ensamkommande barn

Som en av flera kommuner, står Örebro kommun i begrepp att börja avlasta Malmö och ta emot barn och unga i ankomst därifrån. Samtal har förts med Migrationsverket om förutsättningarna och kommunen förbereder sig nu på att kunna ta emot med kort varsel.

– Läget i Örebro är sedan tidigare ansträngt, men vi har en stabil grund att stå på i vårt ordinarie arbete med ensamkommande barn och har bedömt att vi har förutsättningar att hantera även detta. Det är bra att vi kan hjälpa till och avlasta dem som har ett högre tryck, säger Susanne Bergström, förvaltningschef Socialförvaltningen Örebro kommun.

– Knappt 50 platser är iordningställda och vi har börjat anställa boendepersonal. Planen är att barnen och ungdomarna, som vanligt när det gäller ankomst, stannar en kortare tid i Örebro i väntan på anvisning till annan kommun, och att vi kan ta emot fler barn när de första har fått sina anvisningar. Vi kommer att samarbeta med Migrationsverket om registreringarna. Avtalet med Migrationsverket att ta emot barn från Malmö kommer att gälla till och med 31 januari 2016. De första barnen kommer inom kort.