Bondeson berättar om Örebros miljöarbete för Löfven och Romson

I dag onsdag presenterar kommunalråd Lennart Bondeson (KD) Örebro kommuns klimatarbete för statsminister Stefan Löfven (S) och klimat- och miljöminister Åsa Romson (Mp).

Örebro kommun har bjudits in av regeringskansliet för att berätta hur vi bidrar till minskad klimatbelastning och hur stat och kommun bäst kan samarbeta för att göra Sverige till ett av de första fossilfria välfärdsländerna.

– Jag kommer att redogöra för kommunens höga ambitioner och berätta att vi kommer att nå långt på de områden där vi själva äger frågan. Men det är viktigt att vi får hjälp från den statliga nivån för att skapa en bredare omställning, säger Lennart Bondeson.

I den nya klimatstrategi för kommunen som just nu är ute på remiss föreslås att kommunkoncernen ska bli klimatneutral till 2030, med en minskning med 80 procent per invånare perioden 2000-2020 som delmål.

– Det finns goda skäl att ta klimatfrågan på stort allvar och kommunen har en viktig roll som föregångare, både lokalt och i ett större sammanhang. Att många åtgärder dessutom är lönsamma gör ju inte saken sämre, säger Hanna Dufva, chef för Ekonomi- och hållbarhetsavdelningen, där förslaget till ny klimatstrategi tagits fram.