Mer pengar till studieförbundens undervisning på asylboenden

Regeringen har avsatt ytterligare 75 miljoner kronor till studieförbunden för svenska och samhällskunskap på asylboenden. Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro är glada åt beslutet vilket nu medför att de kommer kunna göra ännu mer för de asylsökande.

Idag har Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro undervisning i svenska och samhällskunskap på två asylboenden i länet. Fem ledare och ett antal volontärer finns på plats på asylboendena för att möta flyktingarna varje dag och lära dem det svenska språket och mer om det svenska samhället. I verksamheten ingår även barnverksamhet och handarbetscirklar.

Under 2015 har över 700 asylsökande lärt sig svenska och fått information om svenska samhället genom Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län. I hela landet kommer siffran bli närmare 12 000. Många av de asylsökande som sedan går över till SFI behöver inte gå de första stegen utan kan börja direkt på C- och D-nivå.