45 miljoner till föreningar, folkbildning och organisationer

Region Örebro län delar ut drygt 45 miljoner kronor till länsövergripande föreningar, organisationer och studieförbund inför 2016. Det beslutade fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn vid sitt sammanträde den 26 november.

Folkbildningen, där studieförbunden ingår, får mest pengar, över 18 miljoner kronor. Kulturföreningar och ungdomsorganisationer får tillsammans drygt sex miljoner kronor och idrottsrörelsen får över fem miljoner kronor.

– Ett stort spektrum av sociala stödorganisationer är också mottagare av stödet, liksom pensionärsorganisationer. Föreningar, organisationer och studieförbund är mycket viktiga för utvecklingen av vårt län, säger Bengt Storbacka, ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn. Därför är det glädjande att vi från regional nivå har möjlighet att ge fortsatt finansiering av denna dimension till ideell sektor.