Bilåkandet minskar mest i Örebro

12187948_10153189228000382_2010063197499963991_o

Örebro är bäst i landet på att minska bilresorna visar en färsk sammanställning. Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet sammanställer kommunernas statistik vad gäller klimatarbetet och rapporterar vidare till miljödepartementet. De samlas in för att mäta hur arbetet med att nå de 16 miljömålen nationella miljömålen går, en av indikatorerna fokuserar på trafiken.

– I Örebro har vi ambitiösa klimatmål och arbetar metodiskt med att underlätta för cyklister och göra kollektivtrafiken till ett fullgott alternativ till bilen, säger Björn Sundin (S) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

– Hälften av alla bilresor är under 3 kilometer och dessa resor kan i minska ytterligare, de korta bilresorna är enklare att ersätta med cykel eller buss, säger Hannah Ljung (C), vice ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

– Det är naturligtvis mycket glädjande att det arbete vi gör utifrån aktuell forskning och med goda exempel som förebilder ger resultat, säger Behcet Barsom (KD), presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

One comment on “Bilåkandet minskar mest i Örebro
  1. Jag har bott nu i Örebro i 3 månader och tycker detta är fantastiskt fin stad, fina utemiljöer och trevligt folk. Cyklar mycket men är inte nöjd med cyklister här, alla har sån fart och de åker slalom 🙁 Skicket på cykelvägarna är inte är inte bra heller, det finns konstiga kanter och groper. Underhållet har kanske inte hängt med ökat cyklande. Har ramlat redan en gång, klarade mig med små skador men om man gör illa sig ordentlig, det är inte bra för ngn. Kan bli dyrt för kommunen också.
    Alltså bättre underhåll och planering på cykelbanor !!!!!

Comments are closed.