Fick Diamanten för städsatsning

hyr3wierqpwi8nuucndh

Städavdelningen inom Regionservice får Region Örebro läns kvalitetspris Diamanten för projektet ”Slutstädning vid patientens flytt eller hemgång”.

Priset, en statyett av konstnären Karin Ward och 50 000 kronor, togs emot av gruppchef Ilona Gunnersen och avdelningschef Eva Gustafsson vid årets Diamnantendag i Wilandersalen på USÖ på onsdagen.

Projektet startade inför sommaren 2014 då det var mycket svårt att rekrytera sjuksköterskor till vården. Sjukhusledningen på Universitetssjukhuset Örebro bad om hjälp för att hitta lösningar som kunde avlasta vårdpersonalen och minimera stängningen av vårdplatser under semesterperioden. I det numera permanentade projektet har städpersonal tagit över delar av den patientnära städningen och bäddningen.

Det har i sin tur lett till att vårdpersonalen frigjorts för mer patientarbete, samtidigt som städpersonalen stärkts i sin roll.

Juryns motivering: ”Städavdelningen har på ett systematiskt, problemorienterat och generaliserbart sätt, löst två av vårdens viktiga vardagsproblem”.