Kirurgen får IT-pris för struktur i journalerna

Tidningen Dagens Medicins It i vården-pris har i år tilldelats Kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro. De får priset för arbetet med strukturerad journalföring.

Juryns motivering är: Årets pristagare utvecklat en modell för strukturerad journalinformation som löser många av de IT-problem som sjukvården brottas med i vardagen. De strukturerade journalmallarna möjliggör automatisk överföring till kvalitetsregister, kunskapsstyrning genom integrering av vårdprogram och kontinuerlig uppföljning av vårdens resultat och kvalitet. En genomtänkt och föredömlig implementering av det nationella e-hälsoarbetet på kliniknivå till stor nytta för både verksamhet och patienter.