Klart för ökad samverkan inom landstingen – patienter får åka till bästa vården

Landstingsstyrelsen i Västmanland godkände på onsdagen avtalet om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion för 2016-2019. Avtalet innebär en utveckling mot färre kompetenscentra med högre kvalitet. Dessutom kan det bli fritt för invånarna att välja vårdgivare inom hela regionen.

En central del i avtalet är utveckling av kompetenscenter, vilket är en förutsättning för att ytterligare kunna höja kvaliteten på vården. Det innebär att operationer koncentreras till färre sjukhus för att upprätthålla och utveckla kompetensen. Fördelarna överväger det ökade resande som blir nödvändigt för patienter som inte bor nära det behandlande sjukhuset.