Integration och klimat när 900 socialdemokrater möts

Integrationsfrågor och klimatförändringar är några aktuella ämnen som kommer att diskuteras när Socialdemokraternas Kommunkonferens arrangeras på Conventum i Örebro 12-13 mars 2016.

– Det är första gången företrädare för Socialdemokraterna i regeringen och i alla Sveriges kommuner och regioner kommer till Örebro med mötet som beräknas locka mellan 800 och 900 mötesdeltagare till staden. Vi har valt att arrangera vår kommunkonferens i Örebro. Det är en kommun som växer, utvecklas och investerar i framtiden. Man ligger i framkant när det gäller att skapa jobb, bygga bostäder och satsa på miljöomställningen. Örebro är också ett bra exempel på en kommun med ett väl fungerande blocköverskridande samarbete som fler kan lära av, säger Carin Jämtin, partisekreterare.

– Det känns både glädjande och viktigt att kunna samla företrädare för Socialdemokraterna i regeringen och i alla Sveriges kommuner och regioner i Örebro i mars. Örebro har varit en viktig mötesplats under alla stadens 750 år och sällan har det väl varit så viktigt att mötas som just nu. Flyktingsituationen, klimatförändringarna, jobben och hur vi skapar ett samhälle som håller ihop är bara några exempel av alla de frågor som vi måste jobba ihop nationellt och lokalt för att lösa. Dessutom är det extra roligt att visa upp vilken fantastiskt spännande och kraftfull utveckling Örebro är inne i just nu, säger Lena Baastad, kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

,