Ny tidtabell gäller från 13 december – ny hållplats vid universitetet

Flera ändringar i kollektivtrafikens tidtabeller börjar gälla från den 13 december. Bland annat kommer turen till Berglunda att köras med regiontrafik istället för med stadstrafik, och en ny hållplats att trafikeras vid universitetet i Örebro.

– Vårt mål är hela tiden att göra det så enkelt som möjligt för fler att välja buss och tåg framför bilen. Därför ser vi tre gånger om året över tidtabellerna i linjenätet och justerar det som kan fungera bättre, säger Thony Lundberg, trafik- och marknadschef på Länstrafiken Örebro.

Några av de större förändringarna är att en ny hållplats byggs vid Universitetet, i anslutning till rondellen vid Pressbyrån. Den kommer att trafikeras av fem stadsbusslinjer 2, 3, 9, 10 och 20 samt landsortslinjer. I samband med det dras hållplatsen Studentgatan in. I området Berglunda ersätts linje 21 med linje 702. Linje 522 slutar att trafikera Storstenshöjden på grund av få resenärer samt att vägen inte är tillräckligt trafiksäker vid vinterväglag. Det innebär att linje 522 som längst kör till Ånnaboda.

– I Yxe minskar antalet turer med förbeställningstaxi på linje 301 till två om dagen på vardagar, då flera av turerna inte har haft några resenärer. Flera förändringar handlar om att öka tillgängligheten på linjer som många reser med, och minska antalet turer där för få reser. Det ger fler möjlighet att planera sitt resande på ett bra sätt och minskar också miljöpåverkan, säger Thony Lundberg.