Stadsmissionen: Örebro kan göra mer för att motverka hemlöshet

Bostadsbrist är ett stort problem i Sverige och drabbar särskilt ekonomiskt svaga hushåll. De allmännyttiga bostadsföretagen skulle kunna användas för att motverka och förhindra hemlöshet, men kommunerna är dåliga på att styra allmännyttan. Det visar en ny rapport från Stockholms Stadsmission.

– Vi konstaterar att Örebro tyvärr har en alldeles för låg ambitionsnivå i sitt ägardirektiv till Örebrobostäder. Trots att detta är ett kraftfullt redskap som kan användas för att hjälpa socialt och ekonomiskt utsatta till en tryggare bostadssituation saknas både strategiska och konkreta förslag för hur gruppens bostadssituation ska lösas. Det kan handla om att sänka godkännandekraven på de bostadssökande eller att ge allmännyttan i uppdrag att bygga bostäder med lägre boendekostnader. Förhoppningsvis kan vår rapport ge politikerna ny inspiration, säger Marika Markovits direktor på stadsmissionen.

Örebrokuriren söker kommunalrådet Rasmus Persson (C) för en kommentar.

,