Extra mycket kontanter i omlopp – svårare än någonsin att sätta in pengar

Sedlar och mynt håller på att bytas ut och vi har extra mycket kontanter i cirkulation i samhället. Samtidigt är det svårare än någonsin att sätta in pengar på bankkonto. En utveckling som marknaden och bankerna driver på.

– Bankerna fortsätter att stänga kontor och att sluta hantera kontanter. Nu har även Handelsbanken anslutit sig till den utvecklingen. Sedan oktober har 95 Handelsbankskontor runt om i landet stängts, vilket bland annat inneburit att 13 orter förlorat sin sista möjlighet att ta ut kontanter, förklarar Christina Rehnberg, nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag.

Det är sjunde året i rad som länsstyrelserna rapporterar till regeringen om hur det fungerar att betala, ta betalt, samt att ta ut och sätta in kontanter. Det har genom olika insatser skett förbättringar under året, men utvecklingen mot en minskad kontant-användning går fortfarande för snabbt för att alla ska ha möjlighet att hänga med. Länsstyrelserna kan konstatera att betaltjänstproblem påverkar utvecklingen av föreningslivet, tillväxten och sysselsättning för företag på landsbygden och i skärgårdarna och den enskilde individens vardag.

– För att alla i samhället ska kunna betala och ta betalt behöver vi arbeta tillsammans lokalt, regionalt och nationellt. Det pågår arbete, även inom EU, som kan leda till förbättringar, men det finns mycket kvar att göra. Det är extra viktigt att vi samarbetar för att lösa problemen, särskilt i tider där vi både ska hantera historiens största utbyte av pengar och det ökande antalet flyktingar som kommer hit och också berörs av problem med betaltjänster, menar Christina Rehnberg.

,