Här blir det lättare att cykla

huvudbild_20131115031416

Efter dialog med cykelrådet och örebroare avsätts nu en miljon kronor för förbättringar i cykel- och gångvägnätet. De åtgärder som planeras är flera nya cykelpumpar runt om i kommunen, bland annat i Brickebackens centrum och vid Svampen där ett av huvudcykelstråken passerar.

Andra planerade åtgärder är att korrigera beläggningsbrister i tunneln under E18/E20 vid avfart 115, från Glanshammarsvägen till Karosserigatan samt åtgärda beläggning på gång- och cykelbro Västhaga-Rosta. För dessa åtgärder avsätts en miljon kronor. Nyttoeffekterna av förbättringarna är flera och med föreslagna åtgärder ökar kvaliteten i cykelvägnätet. Dels höjs standarden där ny beläggning och målning föreslås och dels höjs servicenivån med fler cykelpumpar i fler stadsdelar än vad som finns idag. Cykelpumparna nyttjas även av rullstolsburna och till barnvagnar med luftdäck. Genom att öka tillgängligheten, framkomligheten och standarden i gång- och cykelinfrastrukturen kan fler välja att gå eller cykla istället för att åka bil. Detta bidrar till bättre förutsättningar för klimatet och bättre folkhälsa, informerar Örebro kommun.