Länsstyrelsen ändrar inriktning i flyktingarbetet – förväntas pågå under lång tid

Landshövding Maria Larsson har fattat beslut om att Länsstyrelsens krisorganisation för den pågående flyktingsituationen ersätts av en arbetsgrupp som fortsättningsvis leder arbetet. Beslutet fattades mot bakgrund av att händelsen förväntas pågå under lång tid.

Hanteringen av flyktingsituationen går nu över till ordinarie verksamhet och den sedan tidigare aktiverade krisorganisationen avaktiveras. Maria Nordqvist, enheten för krisberedskap, leder arbetet och ingår även i en arbetsgrupp med representanter från olika sakfrågor såsom kommunikation, social hållbarhet och boendeplanering. Gruppen rapporterar direkt till landshövding och länsråd.

Vi arbetar vidare med att stötta länets kommuner och underlätta samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer kring flyktingsituationen, säger Maria Nordqvist, Länsstyrelsen.