Änggatan ”förlängs” och öppnas för all trafik

render

Nu är detaljplanen fastslagen för att skapa en förbindelse vid Änggatans förlängning för alla trafikslag mellan Sörby och Ladugårdsängen/Sörbyängen.

I och med att gatan öppnas så skapas även ett parkområde där gatan tidigare planerats, den nya förbindelsen blir mellan Landstormsvägen och Studievägen och därmed kan kommunen också fortsätta förbättra cykelbanan i Änggatans förlängning.

Nu börjar projekteringen och förhoppningsvis kan ombyggnaden vara klar ungefär samtidigt som det stora nya bostadshuset vid Studievägen på Ekäng står klart, skriver kommunalrådet Björn Sundin (S).