Landstinget köper 20 vårdplatser av Attendo

Landstinget ska köpa 20 vårdplatser av Attendo vid Rynningeviken. Vårdplatserna ska erbjuda utskrivningsklara patienter en god vård i övergången från slutenvård till vårdboende eller eget boende med kommunalt stöd.

Avtalet med Attendo innebär att Region Örebro län köper vårdplatser till en kostnad av maximalt 18,8 miljoner kronor för 2016. Samtliga patienter som ska vårdas på boendet vid Rynningeviken är inskrivna på Universitetssjukhuset Örebro

,