Vivalla prioriteras av polisen – ett av 14 utvalda områden i landet

Polisen har nu valt ut 14 bostadsområden i landet som kommer att vara särskilt prioriterade. Vivalla i Örebro är ett av dem.

– Tillsammans med kommuner och andra myndigheter ska vi arbeta långsiktigt och trygghetsskapande för invånarna i dessa områden, säger rikspolischef Dan Eliasson.

I oktober förra året presenterade dåvarande Rikskriminalpolisen en översikt av 55 områden i landet där kriminella nätverk har stor påverkan på lokalsamhället. Vid årsskiftet kommer en fördjupad rapport som preciserar områden med hög kriminell belastning ytterligare. Men redan nu presenterar polisen en lista över de 14 områden i landet som kräver ett särskilt fokus.

– Att gradera olika områdens utsatthet för brott är viktigt för att vi ska kunna rikta våra resurser dit behoven är som störst. Polisen ska öka tryggheten och minska brottsligheten i alla delar av landet, men för att få effekt behöver vi också rikta särskilt fokus på vissa områden, säger rikspolischef Dan Eliasson.