Atlas Copco samlar sin service till Gustavsviksområdet

hx3ob7vipza4zfcyrhbs

Industriföretaget Atlas Copco samlar nu sin servicedivision till en lokal vid Gustavsviksområdet. Tillsammans med de befintliga lokalerna i den aktuella fastigheten på 1 800 kvadratmeter blir det nu totalt 3 400 kvadratmeter. Motivet är att samla serviceorganisationen nära de andra verksamheterna företaget har i närheten.

Daniel Lindkvist är personalchef på Atlas Copco och ser fram emot flytten.

– Vi för verksamheterna närmare varandra och får samtidigt tillgång till moderna och ändamålsenliga lokaler som är utformade utifrån vår verksamhets behov. Byggnaden blir klar enligt tidplan. Atlas Copco börjar flytta in nu under december och verksamheten kommer igång i början på 2016. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Behrn Fastigheter som varit mycket professionella och lyhörda för våra önskemål, säger Daniel Lindkvist.