Regionen erbjuder företag hjälp att spara energi

Kilowatt

Med stöd från EU satsar Region Örebro läns energikontor och Energimyndigheten på att bygga upp kompetens i företagen för att de ska kunna driva energiarbetet framåt.

– Det handlar om att minska de hinder som företagen upplever finns kring energieffektivisering. Därför behövs ökad kompetens i företagen, hjälp att kartlägga energianvändningen samt nätverk där företagen kan få stöttning i att jobba systematiskt och strukturerat med energifrågan, säger Anita Aspegren, avdelningschef på Energimyndigheten.

– Region Örebro län kommer att samordna nätverket i Örebro län och bjuder nu in intresserade tillverkande företag att komma med i ett långsiktigt samarbete. Vårt energikontor kommer bland annat bistå med teknisk expertis så att företagen kan minska sina energikostnader och sin klimatpåverkan, säger Peter Åslund på Region Örebro län.