Så mycket kostar nedskräpningen vid återvinningsstationerna

img_0120_full

Örebroarna är duktiga på att lämna sina tidningar och förpackningar vid återvinningsstationerna. Där ligger vi klart över rikssnittet. Men samtidigt blir notan dyr för förbjuden nedskräpning och sopdumpning vid stationerna. Över 700 000 kronor har det kostat hittills i år till och med oktober.

Omfattande sopdumpning som pågår och pågått under lång tid är ett stort problem för återvinnare. Räkningen för städning får hushållen stå för i slutänden, uppger FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, som ansvar för återvinngen av bland annat papper, plastförpackningar och kartong.

Det positiva är att statistiken per invånare i Örebro visar att det under 2014 samlades in 48 procent mer pappersförpackningar än riksgenomsnittet, hela 52 procent mer plastförpackningar och 15 procent mer tidningar.