Tågstopp i flera veckor när godståg spårade ur

De materiella skadorna som uppstod när ett godståg spårade ur strax norr om Örebro är mycket omfattande. ”Ett antal växeldriv och korsningar har skadats, och uppskattningsvis behöver vi byta cirka 30 kontaktledningsstolpar och cirka 14 000 slipers. Vi behöver också laga själva rälsen, byta baliser och spårledningar. Tre broar måste också kontrolleras”, skriver Trafikverket i en pressinformation.

Under reparationsarbetet kör ersättningsbuss vissa sträckor norr om Örebro samt att annan trafik leds om. Arbetet med att laga spåret kan pågå under flera veckor.