Elbolagen kraftsamlar för att möta Helga

c6bocf70evsgvjrd1gvu

Enligt SMHI har den annalkande stormen Helga, en mer nordlig bana jämfört med stormen Gorm. Enligt den senaste prognosen är det Bohuslän, Västra Götaland, Östergötland och eventuellt Örebro som kan få de starkaste vindbyarna på upp till 27 sekundmeter. SMHI räknar också med hårda vindar i de sydligare länen, alltså redan stormdrabbade områden.

– Vi följer utvecklingen mycket noga och har kontinuerlig kontakt med SMHI. Under veckan har vi också ökat antalet resurser i vår beredskapsorganisation, och i nuläget är 700 personer direkt involverade både operativt och administrativt. Vi har beredskap för att hantera ytterligare en storm, säger Torbjörn Larsson, kommunikationsansvarig på E.ON Elnät.