Olika synsätt inom skogsbruket: stormfällt är en katastrof – brand är en möjlighet

Stormen Gudrun 2005

En stormfälld skog är en katastrof. En omfattande skogsbrand ses som en möjlighet för ökad mångfald i naturen. Klimatförändringen öka sannolikheten för hårda stormar och omfattande skogsbränder i Sverige. Båda kan få katastrofala följder, men uppfattas på olika sätt av yrkesfolk, enligt forskning vid Örebro universitet.

– Skogsbränder i många andra länder betraktas som ett problem, men inte i Sverige utan branden i Västmanland ses som unik. Ingen vet vad som kommer att hända, men det finns anledning att stanna upp och ta en diskussion om riskerna för skogsbränder i Sverige kopplat till klimatförändringen, säger Rolf Lidskog, professor i sociologi som tillsammans med Daniel Sjödin jämfört konsekvenser av och uppfattningarna om två av de värsta katastroferna för svenskt skogsbruk i modern tid.

Det handlar om stormen Gudrun i januari 2005 och branden i Västmanland sommaren 2014. ”Gudrun” drog fram över södra Sverige och fällde 20 procent av skogen i sin väg. Slutsatsen från de intervjuade är att de katastrofala följderna till stor del berodde på skogsbruket, tättväxande granar knäcktes av vinden och orsakade stor förödelse. Röjningsarbetet pågick under flera år. Studien visar på en annan inställning hos dem som var inblandade i skogsbranden i Västmanland. En särskild omständighet är att skogsbränder i sig inte är av ondo, utan tvärtom bra för den biologiska mångfalden.