Forskare: CSN jagar återbetalning mer nu än förr

untitled

Handläggarna på Centrala studiestödsnämnden, CSN, har gått från att ha frihet att ta social hänsyn till människors situation till att bli mer renodlade administratörer på ett låneinstitut, säger Anders Bruhn, professor i sociologi vid Örebro universitet.

– Om människor hade det kämpigt med låneåterbetalning kunde handläggaren förr hjälpa till genom att under en period tillåta betalning av endast en symbolisk summa. Nu tvingas handläggarna vara väldigt strikta. Det är höga krav på effektivitet, snabb service och rättssäkerhet. De som slarvar med återbetalningar “jagas” i dag på ett helt annat sätt än förr, säger Anders.

”När det gäller frågan om hur vi hanterar återbetalning av lån har vi ett regelverk att följa. Vi arbetar i linje med regelverket som riksdagen beslutat om. Det är en trovärdighetsfråga för hela studiestödet att de pengar som betalas ut i studielån betalas tillbaka till staten”, säger Klas Elfving på CSNs presstjänst.

– Organisationsförändringarna under senare år har lett till ett minskat handlingsutrymme. Det som finns kvar hittar vi i det rent tekniska kunnandet om regelsystemet. Duktiga handläggare kan systemet utan och innan och kan därför ibland också manipulera det för att underlätta för låntagare i svårigheter, säger Anders Bruhn.

foto: Olle Melkerhed/ CSN