Han kan rädda liv på nyblivna mammor och nyfödda

q6lacrmvfwubnojzfarj

Resultatet av doktorsavhandlingen vid Örebro universitet blir nästa år en nationell satsning i Bangladesh för att minska dödligheten hos mödrar och nyfödda. För mig är forskningen ett sätt att bidra för att göra nytta, säger Animesh Biswas.

Animesh Biswas är läkare och sitter med i en kommitté som på uppdrag av regeringen i Bangladesh om några veckor ska besluta om riktlinjerna för det landsomfattande hälsoprojekt som baserar sig på hans doktorsavhandling. Förutsättningen för att nå målet är att ha en tillförlitlig rapportering om dödsfall och orsaken till dödsfallen.

Animesh Biswas har konstruerat en modell, MNDR, Maternal and Neonatal Death Review System, för denna kartläggning och testat den i några distrikt i Bangladesh. Ett konkret resultat är markeringar på en karta som visar dödsfallen. Många punkter på ett ställe leder vidare till att ta reda på orsaker och sätta in åtgärder.

– Vi har kartlagt både medicinska och sociala orsaker till dödsfallen. Sociala orsaker kan till exempel vara en förlossning i hemmet med komplikationer, en förlossning som borde ha skett på sjukhus eller med hjälp av utbildade barnmorskor, berättar Animesh Biswas.