Fortsatt satsning på ”drive-in-fotboll” i bostadsområden

Fritidsnämnden har fattat beslut om ett bidrag till Örebro läns fotbollförbund på 237 000 kronor samt beviljat fotbollförbundet fri lokalupplåtelse för att fortsätta att bedriva Örebroandan även nästa år. Fritidsnämnden beslutade även att bevilja Örebro läns handikappidrottsförbund ett bidrag på 100 000 kronor för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna delta i idrottsföreningars ordinarie verksamhet, projektet heter Inspelet.

Under 2008-2009 fick Örebro läns Fotbollförbund en idé om att starta upp en ”Drive-in-verksamhet” med spontanidrott. Som förebild för detta var Djurgårdens IF och Djurgårdsandan. De bedrev en sådan verksamhet i bostadsområdet Alby där det visade sig att ungdomsrelaterad brottslighet hade försvunnit helt i detta område när verksamheten kom igång. Upplägget fick namnet Örebroandan när det anammades i Örebro år 2010 med syfte att ge ungdomar mellan 13-20 år ett alternativ till sysselsättning på utsatta tider, främst fredags- och lördagskvällar samtidigt som fysisk aktivitet främjades.

Målet med Örebroandan är att bedriva öppen och spontan verksamhet utan krav eller kostnader, att ge alla ungdomar möjlighet till fysisk aktivitet, att fostra ungdomar att ta ansvar för sin fritid och sitt bostadsområde, att engagera föreningar att ta ett socialt ansvar genom idrotten och att vara en aktör i skapandet av levande stadsdelar där spontanidrotten är en naturlig del. Idag finns Örebroandans befintliga verksamhet i Vivalla och Oxhagen, planen är att starta upp verksamhet även i Brickebacken.

Inspelet är i sin tur ett treårigt utvecklingsprojekt delvis finansierat av Arvsfonden. Syftet är att barn och unga med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna delta i idrottsföreningars ordinarie verksamhet. Projektet genomförs av Örebro läns handikappförbund, Örebro läns idrottsförbund samt SISU.