L: Gör inte Örebro till en tjänstemannastyrd bananrepublik

Till dagens gymnasienämnd föreslår de styrande Socialdemokraterna samt deras stödpartier C och KD att på flera punkter frånta nämndens förtroendevalda sitt demokratiska inflytande. De folkvalda förtroendevalda föreslås exempelvis inte få ta ställning till vilka gymnasieprogram som kommunen erbjuder på skattebetalarnas skolor. Deras förslag försvagar demokrati och insyn i nämndens arbete, ett förslag som måste stoppas. Det är ännu ett steg i ett ökat tjänstemannastyre, där demokratin åsidosätts och ansvariga inte kan ställas till svars av kommunens invånare. Vi har sett det inte minst i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden där det på förra nämnden var 21 ärenden och enbart ett beslutsärende, och det var att försvaga de förtroendevaldas insyn ännu mer. Vi liberaler var med och kämpade för demokratins införande. Vi tänker inte låta Örebro bli en tjänstemannastyrd bananrepublik där demokratin åsidosätts.

Robin Nilsen för Liberalerna i Gymnasienämnden