Länstrafiken storsatsar nästa år – nya resecentrum planeras

Biljettsystem

Länstrafiken styrelse har beslutat att satsa 16,5 miljoner kronor på kollektivtrafikens infrastruktur under nästa år. Bland de satsningar som ska genomföras finns nytt resecentrum i Askersund, pendlarparkeringar i Lekeberg och cykelparkeringar i Karlskoga, Kopparberg, Ställdalen, Pålsboda och Sköllersta. Dessutom ska resecentrum i Lindesberg och resecentrum i Hällefors byggas klart.

– Vi gör stora satsningar på att bygga ut kollektivtrafiken i länet. Med tillgängliga resecentrum och stationer blir det enklare att nå bussen eller tåget. Vi satsar även på att göra det lättare att parkera cykeln eller bilen för fortsatt färd med buss eller tåg, säger Mats Gunnarsson, MP, ordförande i Länstrafikens styrelse.

– Avsikten med dessa avtal är att Örebro kommun och Region Örebro län ska bidra till att skapa bättre tågförbindelser mellan Örebro och Stockholm, medan övriga kommuner i länet ska verka för att stärka kopplingen till Örebro med kollektivtrafiken, säger Anders Ceder, vice ordförande i Länstrafiken.

,