Handelskammaren har lärt 10 000 elever om företagande

Sedan september förra året har Handelskammaren Mälardalen arbetat med projektet Arbetsmarknadskunskap på högstadie- och gymnasieskolor i Örebro län. Den här veckan deltar den 10 000:e eleven i inspirationslektionerna om yrkesval och arbetsmarknadskunskap.

Behovet av att få mer information om arbetsmarknaden inför sitt framtida yrkesval är stort hos högstadie- och gymnasieeleverna i länet. Många känner bara till ett par dussin olika yrken och vet inte hur, eller om, de ska studera vidare eller vad som är viktigt för att skaffa ett jobb efter gymnasiet.

– Gensvaret på våra inspirationslektioner har hittills varit mycket positivt och elevernas betyg är höga, 4,7 av 5 möjliga, säger Oskar Axelsson som är projektledare på Handelskammaren Mälardalen.

Av de 10 000 elever som har deltagit i inspirationslektioner det senaste året går 4 500 på högstadiet och 5 500 på gymnasiet. Hittills har Arbetsmarknadskunskap besökt 42 olika skolor i nio av länets kommuner och därmed har projektet nått halvvägs till målet som är totalt 20 000 elever till våren 2017.

För att kunna inspirera eleverna på ett realistiskt sätt samarbetar projektet med ca 30 arbetsgivare i länet och man träffar dessutom många andra arbetsgivare i olika branscher som får bidra med sina erfarenheter.

– Det har varit fantastiskt roligt att få träffa alla dessa ungdomar och prata om hur de tänker om sin egen framtid. Alla vill veta mer om vad arbetsgivare kräver och var man kan få jobb. Det som berör mig mest är att vi får många elever att bli motiverade och tro på sig själva och på så sätt kan göra mer medvetna val, säger Oskar Axelsson.