L: Sparkrav mot kulturen är ett dråpslag

mjbFp0OV4idhR_4rgvjI

Kulturnämnden i Örebro kan tvingas spara mellan tre till fem miljoner på bibliotek och kulturskola nästa år. – Eftersom det är delårseffekt handlar det om det dubbla för 2017. Blir detta verklighet innebär det ett dråpslag mot viktiga kulturverksamheter säger Börje Ström, Liberalernas 2:e vice ordförande i Kulturnämnden.

Under kulturnämndens möte på onsdagskvällen nämndes dessa siffror. Ingen i förvaltningsledning eller politisk majoritet vet något om den slutliga storleken. Men man beskriver en del av konsekvenserna i verksamhetsplanen för 2016 och de är omfattande. Biblioteken drabbas av personalreduceringar, minskade medieanslag och minskade öppettider för biblioteken.

– I bjärt kontrast till sparåtgärderna står verksamhetsplanens beskrivning att man vill bli ett av landets mest omtalade bibliotek i fråga om biblioteksutveckling. Kulturskolan måste dra in tjänster för ämneskurser i musik. Detta drabbar flickor mest, eftersom de dominerar. Samtidigt höjs elevavgifterna kraftigt.

– Höjningen går tvärsemot den nationella ambitionen vad gäller kulturskoleavgifter. Det är rimligt att Kulturnämnden också tar ett delansvar för nödvändiga besparingar i kommunen fortsätter Börje Ström, men till skillnad från skola och social välfärd finns ingen uppräkningsmodell kopplad till budgeten när målgruppen man skall betjäna ökar.

– Det innebär att kulturen hela tiden tappar ekonomisk mark och blir den stora förloraren. Detta rimmar illa med de högstämda deklarationerna från den politiska majoriteten om kulturens betydelse, avslutar Börje Ström.

, ,