Politikerna har fått ”nyckeln” till alla barns rättigheter

Den här veckan får landets alla kommunfullmäktige och landstings- regionfullmäktige ”nyckeln” till att stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet. Bakom initiativet står Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Riksdag och regering är ytterst ansvariga för barnkonventionens och ungdomspolitikens genomförande. Men Barnombudsmannen och MUCF anser att även kommuner och landsting/regioner har ett stort ansvar för att rättigheterna och ungdomspolitiken genomförs. Därför har en ”nyckel” skickats till representanter i samtliga Sveriges kommuner, landsting och regioner. Nyckeln, i form av ett USB-minne innehåller en kort introduktionsfilm samt en digitalpresentation med fördjupningsmaterial.

– De som sitter i fullmäktige är mycket viktiga för att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vi uppmanar därför samtliga mottagare av nyckeln att dela informationen på kommande fullmäktigemöte eller i något annat lämpligt sammanhang, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

– Landets alla förtroendevalda är avgörande för att ungdomspolitiken i praktiken ska bli verklighet. Genom att ha med barn- och ungdomsperspektiv i beslutsunderlag blir kvalitén högre i den offentliga verksamheten. Vi erbjuder nu ett stöd för att utveckla detta arbete, säger Lena Nyberg, Generaldirektör vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.