Privata hyresvärdar utreder frågan om uthyrning av var tionde lägenhet till flyktingar

– Förslaget om att lämna var tionde lägenhet till flyktingar har varit uppe för diskussion men detta är kopplat till en hel del praktiska frågor vilket vi behöver utreda vidare och stämma av med våra medlemmar, säger Eva Jonsborg, kommunikations- och HR-chef Fastighetsägarna.

– Vi har sedan länge ett gott samarbete med kommunen och Öbo kring bostadssociala frågor, där vi på Fastighetsägarna tagit fram ett samarbetsavtal som ska underlätta uthyrningen till grupper som står utanför den reguljära bostadsmarknaden. Det samarbetet pågår och utvecklas löpande och när det gäller den uppkomna krisen kopplat till behovet av flyktingsbostäder så försöker vi hitta vägar att hjälpa myndigheterna, både via kommunerna och Migrationsverket, säger Eva.

,