Så ska tjejer bli mer intresserade av teknik

komtek1

Nämnden för regional tillväxt inom Region Örebro län beslutade den 9 december att ge verksamhetsbidrag till flera organisationer som arbetar för att stärka tillväxten i länet. Det handlar bland annat om att öka flickors intresse för teknik och att ge barn och ungdomar möjlighet att pröva på företagande och entreprenörskap.

Stöd ges också till verksamheter som ska stärka nya företag och stödja kooperativ och den sociala ekonomin.

– Tillväxtfrågorna är centrala för Örebro läns framtid. Därför är det alltid mycket glädjande när vi kan ta beslut som ska bidra till att öka tillväxten i vårt län, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

– Flickor måste bli mer intresserade av teknik och ungdomar behöver få känna på hur det är att starta och driva företag. Det är områden som vi i vårt län måste stärka och därför ger vi fortsatt stöd till Teknikcollege Örebro län och Ung Företagsamhet. Genom stöd till Inkubera ger vi också nya företag bättre förutsättningar att bli livskraftiga, och genom stödet till Coompanion stärker vi det sociala företagandet i länet.

Beslut:

Teknikcollege Örebro län får 300 000 kronor om året i verksamhetsbidrag under 2016-2020. Teknikcollege arbetar systematiskt för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden inom tillverkning och teknik i samverkan med utbildningsanordnare och arbetsgivare.

Ung Företagsamhet, UF, får 550 000 kronor om året i verksamhetsbidrag för åren 2016 och 2017. UF är en ideell utbildningsorganisation som tillsammans med skolan inför entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i skolan. UF ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Förra läsåret fanns UF på 15 gymnasieskolor i länet och hade 832 elever som drev UF-företag.

Coompanion Örebro län ekonomisk förening får ett verksamhetsbidrag med 600 000 per år under åren 2016 – 2018. Coompanion fungerar som ett kompetenscentrum för den sociala ekonomin och dess företagare i Örebro län. Organisationen skapar goda förutsättningar för företagande och tillväxt i Örebro län genom att ge dem som startar kooperativa och andra liknande företag tillgång till professionell rådgivning.

Inkubera i Örebro AB får 1 700 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2016. Inkubera bedriver en företagsinkubator och är en del av regionens innovationssystem. Bolaget har bland annat i uppdrag att producera nya livskraftiga företag som på sikt kan växa med lönsamhet och att verka för snabbare kommersialisering av innovativa idéer och forskning.