Start för satsning på energieffektivare LED-gatubelysning

Picture1. Acrich LED streetlights covering a section of 30km on Yangpu River road in Yangzou city

Vid dagens Tekniska nämnd antogs budget och verksamhetsplan för nästa år. En satsning i budgeten är att byta ut gatubelysningen mot modern, effektiv, energisnål LED-belysning. En konsultrapport visar att en energieffektivisering på upp till 45 procent kan göras genom att byta ut gammal gatuljusarmatur mot LED samt satsa på LED vid ny gatubelysning.

– Beräkningar visar att driftkostnaden per år i princip sjunker med lika mycket som investeringskostnaden. Energieffektiviseringen innebär en stor ekonomisk besparing, cirka en miljon kr om året, samtidigt som satsningen innebär stor klimatnytta.  Koldioxidutsläppen från gatubelysningen kommer att minska till hälften, säger Charlotte Edberger Jangdin (C ) ordförande i Tekniska nämnden.

– Satsningen på LED i gatubelysningen är också en trygghetssatsning eftersom den nya LED-belysningen ger en ökad och bättre belysning än den äldre belysningen, säger Ida Eklund (S) vice ordförande i Tekniska nämnden.