Vill få bort spelreklam riktad till unga

Roulette

Riksförbundet Spelkontroll genomför nu kampanjen ”Släck spelreklamen”. Genom den vill de åskådliggöra den marknadsföring av spel som riktas direkt till barn och unga. Alla lokalföreningar i RISK står bakom den.

– Vi vill tillsammans skicka en signal om att det finns problem som behöver åtgärdas. Detta särskilt med tanke på att en stor andel spelreklam är vilseledande, exempelvis i form av skyhöga bonusar med otydliga villkor, säger Staffan Ydrefalk ordförande för Spelkontroll i Örebro.

Riksförbundet samlar centralt in anmälningar av spelreklam för att sedan anmäla dessa vidare till Konsumentverket, Lotteriinspektionen, Reklamombudsmannen, Advertising Standars Authority och Direktmarknadsföringsnämnden. Civilminister Ardalan Shekarabi har tillsammans med regeringen startat en utredning där en del av utredningen handlar om att titta på hur man i framtiden kan få spelreklamen mer ansvarsfull och reglera vilka bolag som ska få marknadsföra sig i Sverige.

– Majoriteten av reklamen för spel om pengar i dag är för icke-reglerade bolag. Vår åsikt är att vi behöver agera omgående för att få till ett fungerande system avseende hur man marknadsför spel. Med andra ord att vi inför ett verkningsfullt främjandeförbud. Det skulle få stopp på stora delar av reklamen från bolag som inte har tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige.