Hälften av krogarna serverade för fulla – men bra på att kolla leg

140531_lindhs_pale_ale_5_002

Länets krogar har fått besök av en skådespelare som agerat kraftigt berusad, för att se om han blev serverad alkohol trots sitt tillsynes berusade tillstånd. Skådespelaren blev serverad alkohol på 8 av de 17 besökta krogarna.

Resultatet har tyvärr sett liknande ut vid tidigare års kartläggningar, uppger länsstyrelsen i Örebro. Resultatet visar att krogarna inte tar sitt fulla ansvar när det gäller att neka märkbart påverkade personer och avvisa dem från krogen. Kartläggningen i sin helhet kommer att presenteras den 14-15 december på en konferens i Loka.

Under sex helgkvällar har även två 18-åriga ungdomar med ett yngre utseende försökt att köpa alkohol på länets krogar utan att visa legitimation. Endast 1 av 68 krogar begärde inte legitimation av testpatrullen när de försökte köpa alkohol. Resultatet har hållit i sig från tidigare år och visar att länets krogar tar sitt ansvar genom att neka unga personer alkohol som inte kan visa legitimation.

– Det är oerhört glädjande att det finns en tydlig medvetenhet när det gäller att neka servering av alkohol till unga utan legitimation, samtidigt som det är lika oroande att varannan berusad serveras alkohol i länet och att ingen förbättring skett sedan tidigare berusningsstudier. Ett sätt för att komma tillrätta med problemet är en aktiv och effektiv tillsyn över krogarna både av kommuner och av polis, säger Annika Borg, handläggare för alkohol- och tobakstillsyn vid Länsstyrelsen i Örebro län.