Rasmus Persson får regeringsuppdrag att förbättra äldreomsorgen

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern har utnämnt Rasmus Persson, (C) som enda kommunalråd i Sverige att ingå i den parlamentariska referensgruppen till utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Övriga ledamöter är riksdagsledamöter och f.d. riksdagsledamöter. Uppdraget gäller under hela 2016 och fram till slutredovisningen våren 2017.

– Det är väldigt hedrande att vara enda kommunalrådet och ger samtidigt en god indikation att vi är på rätt spår med det kvalitetsarbete vi bedriver för äldreomsorgen i Örebro, säger Rasmus Persson, (C) kommunalråd med ansvar för Social välfärd.

Syftet med en nationell kvalitetsplan är att den ska leda till ett nytänkande inom äldreomsorgen och bidra till ett strategiskt hälsofrämjande arbete på alla nivåer. Samtidigt som den också ska leda till ökad jämlikhet, inflytande och valfrihet för äldre.  Regeringen lägger extra stor vikt vid att utredarens förslag ska kunna bidra till att stärka utvecklingen av en jämlik och jämställd äldreomsorg.