Universitetet med i 40-miljonerssatsning på innovation i företag

Universiteten i Örebro, Uppsala och Linköping beviljas ett regionalfondsprojekt för att stärka innovationskraften hos små och medelstora företag i östra Mellansverige. Tillsammans ska parterna utveckla hållbara och regionalt övergripande stödstrukturer och metoder för samverkan med akademin genom att dela kunskap, erfarenheter och “best practice”.

Det är Europeiska regionala utvecklingsfonden som nu beviljat projektet Access som totalt har en budget om cirka 40 miljoner kronor. Projektet kommer att pågå under tre år, med start i januari 2016.

– Projektet kommer att skapa helt nya utvecklingsmöjligheter för företagen, men även för offentliga organisationer och omgivande samhälle. Vår gemensamma målsättning är att bli bäst i Sverige när det gäller samverkan mellan akademin och små och medelstora företag, säger Sara Jernberg, samverkansledare på UU Innovation, som också kommer att leda projektet.

Anna Ragén, vd för Örebro Universitet Holding AB håller med och tillägger.

– Det finns en tydlig ambition att överbrygga gränser mellan lärosätena, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade.

,