500 småföretag får chansen att dela på 22 miljoner i EU-stöd

Nu får 500 av Örebro och Västmanlands småföretagare chansen att utvecklas och växa. 22 miljoner i EU-stöd har beviljats projektägaren Almi som nu ska se till att projektstödet går till länens småföretagare.

– De kompetenshöjande insatserna som i innehåll består av analys och utbildningar kommer att genomföras i samverkan med regionens kommuner, näringslivsfrämjande aktörer och utbildningsorganisationer. Beslutet från ESF-rådet om projektet och de 22 miljonerna är oerhört glädjande och goda nyheter för småföretagare i Västmanland och Örebro län. Det är ett stort förtroende att tilldelas projektet och från Almis håll ser vi att projektet på sikt kommer att generera fler växande företag i länet, säger Billy Bergåker, VD för Almi Företagspartner i Mälardalen.

Fakta: Projektägare: Almi Företagspartner i Mälardalen. EU-stöd genom Europeiska Socialfonden, 22 miljoner kronor